САБИНА - БИТОЛА - МАГАЦИН 00389 47 221 901, САБИНА - БИТОЛА - ПРОДАВНИЦА 00389 47 240 139
Еге за моторна пила 4,8мм
Чекан гумен голем( 500гр ,1000гр)Чекан гумен мал 200гр
Ножици за лозје 1кл
Ножица за лозје 2кл
Штрафцигер 2ка 1кл
Штавцигер 2ка мал 1кл
Штрафцигери гарнитура електричарски
Ножица за цевка 1кл голема
Клуч француски STAREKS
Метро( 3мт,5мт,7,5мт)со магнет Жолто
Батерија туш BELT
Батерија ТL зидна BELT
страна/и  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12