САБИНА - БИТОЛА - МАГАЦИН 00389 47 221 901, САБИНА - БИТОЛА - ПРОДАВНИЦА 00389 47 240 139
Редуцир (1/2-3/8),(3/8-1/2),(1/2-3/4)
Ек центар прва класа Inox
Наставци *3/8-1/2)
Наставак од 1,5цм
Батерија еднорачна за MB ѕидна
Рукофат југ мод 1/2
Штопна 1/2 никлована
Уложак за батерија 40
Држачи за цевки метални дебел 1 и 3/4
Муф никлован 1/2
Ек центри со розетна 1/2
те штик 1/2 никлован
страна/и  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12